داکت شیار دار دانوب

تماس بگیرید

توضیحات

مطابق با استانداردهای بین المللی

دارای خط شکست جهت سهولت در استفاده

دارای درب قفل شو جهت حداکثر پایداری و قفل شوندگی

درب خط دار مطابق با نمونه های خارجی

دارای شیارهای صاف و صیقلی و بدون پلیسه جهت جلوگیری از خراشیدگی دست

محصولات مرتبط