سه راهی صنعتی تیراژه مدل S34

40,000 تومان

توضیحات

سه راهی صنعتی تیراژه مدل S34

تعداد پریزها: سه عدد