پیچ گوشتی گشتاور

تومان

توضیحات

رنج ۱ تا ۶ نیتون متر

تقسیم بندی ۰٫۱۰ نیتون متر

دقت: +- ۴ درصد

طول:۱۸۶ میلی متر

قطر خارجی دسته: ۳۱ میلی کتر

محصولات مرتبط